Sioo träskydd

Effektivt skydd & sanering av trä

Sioo impregnering är ett system för träskydd och sanering som består av två produkter;

Sioo Träskydd
Sioo Träskydd är en produkt för träskydd och sanering som även är träförstärkande. Verkan sker genom en nydanande fysikalisk metod enligt naturliga, beprövade principer. Produkten är silikatbaserad, giftfri, kretsloppsanpassad och är därför ”bästa miljöval”. Sioo Träskydd passar för såväl nytt som gammalt trä och kan med fördel användas inomhus eller utomhus tillsammans med Sioo Väderskydd. Produkten är diffussionsöppen (”andas”), emmisonsfri och långtidsverkande. Påföring sker två gånger genom strykning, rollning eller sprutning. Ytan är brukstorr efter ca 30 – 60 min. Sammantagen åtgång är ca 4-5 m2 / liter i två strykningar. För äldre trä kan åtgången vara större.

Sioo Väderskydd
Sioo Väderskydd är en nydanande, nyutvecklad produkt som särskilt har utformats för trä som behandlats med Sioo Träskydd, men som även kan användas på obehandlat trä och murverk. Produkten är en miljövänlig, vattenbaserad kiselemulsion med kretsloppsanpassat innehåll. Genom sin nydanande formulering är den extra djupverkande och fast förenad med underlaget. Sioo Väderskydd håller det skadliga vattnet borta, är UV-beständig, diffussionsöppen och långtidsverkande. Påföring vid Sioo impregnering på altaner sker först 1 gång, där du efterhand går tillbaks och arbetar in vätskan väl i underlaget. Efter ca 1 år görs en andra påföring som förseglar ytan för mycket lång tid. 1 Liter/ca 9 m2 per strykning. Kan strykas eller sprutas på.

Hus på västkusten, byggt 08, med Sioo impregnering på lärkpanel och altanvirke av lärk.
Bilderna visar resultatet efter ca. 9 månader.

Kommentarer inaktiverade.